Tagged: پوکه معدنی سبک

قیمت بلوک سبک پوکه معدنی

قیمت بلوک سبک پوکه معدنی

قیمت بلوک سبک پوکه معدنی در مقایسه با هر یک از مصالح دیگر، قیمتی کاملا متفاوت و مقرون به صرفه تلقی می گردد. امروزه بتن ها و بلوک های بتنی به عنوان یکی از...

پوکه معدنی نخودی

پوکه معدنی قروه نخودی فلاح

پوکه معدنی نخودی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی نخودی درجه یک: وزن هر متر مربع ۵۵۰ الی ۶۵۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی ۸ الی ۱۶ میلیمتر است.پوکه معدنی نخودی درجه دو: وزن هر متر مربع ۶۵۰ الی ۸۰۰ است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی ۸ الی ۱۶ میلیمتر است.

09148525185