Tagged: پوکه معدنی احمد اباد

پوکه معدنی در حذف آهن از آب ماهی

پوکه معدنی و نقش آن در حذف آهن از آب برای پرورش ماهی پوکه معدنی : آهن چهارمين عنصر فراوان در پوسته زمين است كه حضور مقادير بيشتر از استاندارد آن در آب، آثار...

پوکه فندوقی قروه

پوکه معدنی قروه فندوقی فلاح

پوکه معدنی فندوقی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی فندوقی درجه یک: وزن هر متر مربع 550 الی 650 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 10 الی 20 میلیمتر است.پوکه معدنی فندوقی درجه دو: وزن هر متر مربع 650 الی 800 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 10 الی 20 میلیمتر است.

پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی قروه ماسه‌ای فلاح

پوکه معدنی قروه ماسه‌ای فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی قروه ماسه‌ای درجه یک: وزن هر متر مربع 800 الی 900 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 0 الی 5 میلیمتر است.پوکه معدنی قروه ماسه‌ای درجه دو: وزن هر متر مربع 900 الی 1000 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 0 الی 5 میلیمتر است.

پوکه معدنی احمد آباد

پوکه معدنی احمد آباد

پوکه معدنی احمد آباد از روستای احمد آباد باش، یکی از توابع بخش شهر سریش آباد شهرستان قروه در استان کردستان تولید و استخراج میشود. احمد آباد باش احمد آباد باش، یکی از توابع...

09148525185