Tagged: انواع پوکه معدنی قروه

پوکه بادامی وزن: 550الی600 معدن احمد اباد متری درجه یک سایز:18الی26

پوکه بادامی وزن: 600الی700 معدن سرایجوق متری درجه دو سایز:18الی26

پوکه معدنی قروه عدسی فلاح

پوکه معدنی عدسی فلاح با دو درجه کیفیت عرضه می شود، پوکه معدنی عدسی درجه یک: وزن هر متر مربع 600 الی 700 است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.پوکه معدنی عدسی درجه دو: وزن هر متر مربع 700 الی 850 است که از معادن سرایجوق، ابادی و دیلکلو استخراج میگردد، اندازه این پوکه معدنی 3 الی 7 میلیمتر است.

پوکه معدنی قروه و کاربرد خاکسترهای آتش فشانی

پوکه معدنی قروه و خاکسترهای آتش فشانی در صنعت ساختمان سازی پوکه معدنی قروه و خاکسترهای آتش فشانی در صنعت ساختمان سازی بعنوان مصالح روکش سطح جاده، شن ریزی کردن راه آهن، اجزاء سنگی...

فواید استفاده از سنگ پا

فواید استفاده از سنگ پا استفاده از سنگ‌پا پدیده‌ای جدید نبوده. در دوران قرون وسطی ابتدا در رم و سپس درخاورمیانه مردم به استفاده از این نوع سنگ رو آوردند. امروز از سنگ‌پا در...

09148525185