پوکه معدنی

پوکه معدنی غروه

پوکه معدنی غروه یا قروه

پوکه معدنی غروه یا همان پوکه قروه به نوعی سنگ اذرین سیاه گفته میشود که به خاطر داشتن تخلخل بالا و وزن پایین در ساختمان سازی استفاده میشود و سبکترین نوع این ماده معدنی...

09148525185