چرا پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی غروه

پوکه معدنی غروه یا قروه

پوکه معدنی غروه یا همان پوکه قروه به نوعی سنگ اذرین سیاه گفته میشود که به خاطر داشتن تخلخل بالا و وزن پایین در ساختمان سازی استفاده میشود و سبکترین نوع این ماده معدنی...

09148525185