کاربرد پوکه معدنی قروه در جهات مختلف

کاربرد پوکه معدنی قروه در جهات مختلفReviewed by Fallah on Apr 16Rating:

کاربرد پوکه معدنی علاوه بر تولید قطعات بتنی کارایی های فراوانی دارد . که به شرح ذیل و تیتروار به آن اشاره میکنم .

۱- کاربرد پوکه معدنی در کشت هیدرپونیک در تولید خیار گلخانه ای

۲- کاربرد پوکه معدنی با روش های مختلف سنگ شویی جین . سلولاز اسیدی و خنثی

۳- بررسی اثرات آتش و روشهای سرد کردن بر خصوصیات بتن سبک حاوی سبکدانه های پوکه معدنی قروه

۴- رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک ساخته شده با پوکه معدنی قروه

۵- تعیین مقاومت در جای بتن سبک حاوی سبکدانه های پوکه معدنی قروه

۶- پیشگیری از اتلاف گل حفاری در مخازن شکافدار با استفاده از پوکه های معدنی قروه . پوکه تبریز

۷- کاربرد پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیو فیلم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

۸- کاربرد پوکه معدنی متخلخل در مخازن ذخیره گاز

۹- کاربرد پوکه معدنی در ضریب هدایت حرارتی بتن های سبک خود متراکم حاوی دانه های پوکه معدنی قروه

و…………… سعی ما براین است که با تحقیق و مطالعه کاربرد و کارایی های عملیاتی پوکه های معدنی موجود در ایران را به خوانندگان گرامی معرفی نماییم .

( برگرفته از سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه علوم و خدمات بهداشتی )

بررسی ای با اسیدکلریدریک در تصفیه پسابهای نساجی  :

مشخصه اصلی پسابهای نساجی رنگی بودن آنهاست و حاوی انواع آلاینده های الی و غیر الی میباشند بنابراین لازم است که اینگونه پسابها قبل از تخلیه به محیط با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند. پس از بررسی و مطالعه لازم از جاذب مورد استفاده پوکه معدنی که در معادن پوکه قروه و معادن پوکه بستان آباد تبریز یافت میشود به منظور افزایش میزان جذب پوکه معدنی با اسیدکلریدریک مورد شستشو قرار گرفت جهت بررسی قابلیت پوکه معدنی اصلاح شده با اسیدکلریدیک در تصفیه پسابهای اسید رد ۱۴ و اسید رد ۱۸ مطالعه از رنگهای نساجی استفاده گردید .

نتیجه گیری : بطور کلی یافته های حاصل شده از این پژوهش نشان داد که میتوان از پوکه معدنی اصلاح شده با اسیدکلریدریک به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و قابل دسترسی در جهت حذف رنگهای آزو استفاده کرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید پوکه معدنی قروه و پوکه معدنی تبریز برای استفاده در صنایع نساجی کشور با ما در تماس باشید .

۰۹۱۸۳۱۰۷۳۰۰

بررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود در حذف فلوراید از محلول های آبی :

در این مطالعه از پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود جهت حذف یون فلوراید استفاده گردید . پارامترهای مختلفی از قبیل پی اچ / دمای محلول / دوز جاذب / غلظت اولیه فلوراید و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها نشان داد که با افزایش زمان تماس غلظت اولیه یون فلوراید و دوز جاذب یعنی پوکه معدنی حذف افزایش می باید .

نتیجه گیری : نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که جاذب پوکه معدنی یک جاذب ارزان قیمت و موثر در فلوراید از محلول های آبی میباشد و با مقایسه کارایی آن با جاذب های مختلف . مشخص گردید که این نوع جاذب در شرایط ( استفاده از پوکه معدنی ) در شرایط نزدیک به ph محلول های آبی پوکه معدنی بیشترین عملکرد را دارد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید پوکه معدنی با شرایط فوق با ما در تماس باشید .

۰۹۱۸۳۱۰۷۳۰۰

You may also like...

09148525185