پوکه معدنی چیست و انواع پوکه قروه

پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی چیست؟

پوکه معدنی دانه‌های سبک حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است. مزیت عمده پوکه معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن بسیار کم، دارا بودن درجه سختی بالا و نیز پوکی آن می باشد.
۰۹۱۸۶۶۹۸۴۹۹ مهندس فلاح

فروشپوکه معدنی پوکه بادامی قروه

کاربرد پوکه بادامی
پوکه بادامی موارد مصرف زیادی دارد از جمله شیب دار کردن سقف ساختمانها و هم سطح نمودن کف طبقات و..
پوکه بادامی درجه یک: وزن هر متر مربع ۵۰۰ الی ۶۰۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد اندازه این پوکه ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر است.
۰۹۱۸۶۶۹۸۴۹۹ مهندس فلاح

فروش پوکه فندوقی قروه

پوکه معدنی

فروش پوکه نخودی قروه
کاربرد پوکه قروه نخودی
پوکه نخودی:به دلیل اندازه ووزن بسیارکم درکارگاه های تولید بلوک سقفی بسیار سبک مورد استفاده قرار میگیرد
پوکه معدنی قروه نخودی درجه یک: وزن هر متر مربع ۵۵۰ الی ۶۵۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد، اندازه این پوکه ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.
۰۹۱۸۶۶۹۸۴۹۹ مهندس فلاح

فروش پوکه عدسی قروه فلاح پومیس

کاربرد پوکه قروه عدسی
پوکه عدسی به دلیل اندازه ووزن بسیارکم درکارگاه های تولید بلوک سقفی بسیار سبک مورد استفاده قرار میگیرد
پوکه قروه عدسی درجه یک: وزن هر متر مربع ۶۰۰ الی ۷۰۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد اندازه این پوکه معدنی ۳ الی ۷ میلیمتر است.
۰۹۱۸۶۶۹۸۴۹۹ مهندس فلاح

فروش پوکه ماسه ای قروه فلاح پومیس

کاربرد پوکه ماسه‌ای پوکه قروه ماسه‌ای به دلیل وزن بسیارکم نسبت به ماسه معمولی (شسته یا رودخانه ای) درکارگاه های ساخت بتن، بلوک زنی (دیواری یا سقفی) و پر نمودن سطح لوله کشی‌های ساختمانی و… مورداستفاده قرارمی گیرد.
پوکه معدنی قروه ماسه‌ای درجه یک: وزن هر متر مربع ۸۰۰ الی ۹۰۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد اندازه این پوکه ۰ الی ۵ میلیمتر است.

۰۹۱۸۳۱۰۷۳۰۰ مهندس فلاح

۰۹۳۹۷۹۴۳۱۴۱

fallahpumice@gmail.com

09148525185