وزن پوکه معدنی و انواع و کیفیت پوکه قروه

وزن پوکه معدنی و انواع و کیفیت پوکه قروهReviewed by Fallah on Jul 19Rating:

وزن پوکه معدنی

وزن پوکه معدنی قروه به به شرایطی بستگی دارد که در انواع ان شرایط متفاوت است.

پوکه معدنی نخودی

پوکه نخودی سیاه چیست؟

پوکه معدنی نخودی سیاه یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.

کاربرد پوکه معدنی نخودی

 

 

 

 

 

پوکه نخودی کاربرد بسیاری دارد بیشترین کاربرد پوکه نخودی در کارگاه‌های تولید بلوک سقفی برای ساخت بلوک سبک استفاده می‌شود.

وزن پوکه معدنی

با جایگزین کردن پوکه معدنی نخودی بجای مصالح ساختمانی مشابه وزن سازه‌هایی مثل بلوک خود را شدیدا کاهش دهید.

وزن پوکه معدنی

پوکه معدنی به دلیل اینکه در دمای بالای زیر زمین تولید می‌شوند دارای سختی و مقاومت بالایی هستند و با جایگزین کردن آنها سازه‌های محکمتری خواهید داشت.
نامهای دیگر پوکه معدنی نخودی عبارتند از: پوکه بلوک سبک زنی، پومیس نخودی، پوکه نخودی و…

کیفیت پوکه معدنی نخودی

کیفیت پوکه معدنی بر اساس وزن پوکه است هرچه وزن کمتر کیفیت بیشتر.
کیفیت پوکه معدنی نخودی قروه بصورتی است که وزن هر متر مربع ۵۵۰ الی ۶۵۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد. وزن پوکه معدنی

اطلاعات بیشتر

وزن پوکه معدنی
وزن پوکه عدسی

پوکه عدسی

کاربرد پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی

کاربرد پوکه معدنی عدسی در بلوک سازی و کف پوشی ساختمان استفاده می‌شود.

با جایگزین کردن پوکه عدسی بجای مصالح مشابه، وزن سازه‌هایی مثل بلوک خود را کاهش دهید.
پوکه معدنی به دلیل اینکه در دمای بالای زیر زمین تولید می‌شوند دارای سختی و مقاومت بالایی هستند و با جایگزین کردن آنها سازه‌های محکمتری خواهید داشت.
نامهای دیگر پوکه معدنی عدسی عبارتند از: پوکه برای بلوک، پوکه بلوک زنی، پومیس عدسی، پوکه عدسی و…وزن پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی عدسی

کیفیت پوکه معدنی بر اساس وزن پوکه است هرچه وزن کمتر کیفیت بیشتر.
کیفیت پوکه معدنی عدسی قروه بصورتی است که وزن هر متر مربع ۶۰۰ الی ۷۰۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد.وزن پوکه معدنی

اطلاعات بیشتر

وزن پوکه معدنی
وزن پوکه ماسه ای

پوکه ماسه ای

پوکه معدنی ماسه‌ای چیست؟

پوکه معدنی ماسه ای

پوکه معدنی ماسه‌ای یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۰ الی ۵ میلیمتر است.پوکه معدنی ماسه‌ای نسبت به ماسه معمولی وزن بسیار کمتری دارد.وزن پوکه معدنی

کاربرد پوکه معدنی ماسه‌ای

پوکه معدنی ماسه‌ای کاربرد بسیاری دارد و به دلیل سایز و وزنی که نسبت به ماسه معمولی دارد بیشترین کاربرد پوکه ماسه‌ای در کارگاه‌های ساخت بتن، بلوک زنی و پر کردن سطوح لوله کشی‌های ساختمانی استفاده می‌شود.

با جایگزین کردن پوکه ماسه‌ای بجای ماسه شسته یا ماسه رودخانه‌ای وزن سازه‌هایی مثل بتن و بلوک خود را کاهش دهید.
پوکه معدنی به دلیل اینکه در دمای بالای زیر زمین تولید می‌شوند دارای سختی و مقاومت بالایی هستند و با جایگزین کردن آنها سازه‌های محکمتری خواهید داشت.وزن پوکه معدنی
نامهای دیگر پوکه معدنی ماسه‌ای عبارتند از: پوکه بتن، پوکه بلوک زنی، پومیس ماسه‌ای، پوکه ریز و…

کیفیت پوکه معدنی ماسه‌ای

کیفیت پوکه معدنی بر اساس وزن پوکه است هرچه وزن کمتر کیفیت بیشتر.
کیفیت پوکه معدنی ماسه‌ای قروه بصورتی است که وزن هر متر مربع ۸۰۰ الی ۹۰۰ است که از معادن احمد آباد استخراج میگردد.

09148525185