مشخصات فنی پوکه معدنی

مشخصات فنی پوکه معدنیReviewed by admin on Feb 1Rating: 3.5پوکه معدنی یک سنگ طبیعی و بسیار کاربردی است که امروزه در بخش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. درصد بالا تخلخل در این سنگ، شرایط ویژه ای را به منظور استفاده از آن ایجاد نموده است.

پوکه معدنی یک سنگ طبیعی و بسیار کاربردی است که امروزه در بخش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. درصد بالا تخلخل در این سنگ، شرایط ویژه ای را به منظور استفاده از آن ایجاد نموده است.

منابع استخراج پوکه معدنی در ایران

ایران به عنوان یکی از کشور های برتر در بخش تولید پوکه معدنی با توان بالا شناخته می شود.

استفاده از پوکه با بهترین کیفیت ممکن در هر یک از بخش های عمرانی، کشاورزی،

سازه ای و صنعت امروزه در بالا ترین ابعاد خود جریان دارد.

حالت اسفنجی پوکه به واسطه حفره های میکروسکوپی پومیس موجب خواهد شد تا این سنگ در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

حالت اسفنجی پومیس موجب می گردد تا این سنگ در بهترین حالت ممکن کم ترین میزان آب را به خود جذب نماید.

از طرفی دیگر شرایط خنثی بودن پوکه به گونه ای است که این سنگ در برابر هر یک از واکنش های محیطی،

شکل و حالت خود را حفظ خواهد نمود.

سنگ های معدنی و آتشفشانی این قابلیت را خواهند داشت تا در متفاوت ترین شرایط ممکن مورد استفاده قرار گیرند.

مشخصات فنی پوکه معدنی

پوکه معدنی سنگ آتشفشانی مهمی است که دارای مشخصات مختلفی نیز می باشد.

این سنگ در ابعاد وسیع و گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و از این حیث می توان به دامنه های مختلف کاربردی آن اشاره نمود.

بررسی مهم ترین مشخصات فنی پوکه معدنی در ادامه،

مراحل آشنایی بیشتر با این سنگ را ترسیم خواهد نمود. این مشخصات عبارت اند از :

  • خنثی بودن
  • عدم جذب آب
  • مقاومت بالا
  • وزن کم
  • تخلخل

موارد یاد شده مهم ترین مشخصات فنی پوکه شناخته می شوند. حالت های مختلف سنگ نیز در نوع مشخصات فنی آن دخیل می باشد.

به طوری که پوکه اشباع شده یا سنگ خشک دارای ویژگی هایی متفاوت از سایر نمونه ها می باشد.

مشخصات فنی پوکه معدنی

میانگین وزن پوکه در حالت خنثی

وزن پوکه معدنی در شرایط و حالات عادی، کم تر از عدد یک خواهد بود.

این وزن مناسب در نوع خود تاثیرگذاری ویژه ای بر نوع عملکرد ها خواهد داشت.

مقایسه میانگین وزنی میان این سنگ و سایر سنگ های موجود، نتیجه ای کاملا مهندسی شده را به نمایش در خواهد آورد.

پوکه معدنی یک سنگ خنثی است که استفاده از آن در هر یک از حوزه های صنعتی، پزشکی و ساختمانی با شرایط مطلوب امکان پذیر می گردد.

این سنگ در مواجهه با واکنش های شیمیایی و محیطی، به صورت خنثی عمل خواهد کرد.

You may also like...

09148525185