قیمت پوکه قروه,بستان اباد در انبار و معدن

قیمت پوکه های معدنی – قیمت پوکه قروه

قیمت پوکه قروه

قیمت پوکه معدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوکه معدنی قروه به دو طریق قیمت گذاری میشود

قیمت پوکه معدنی قروه در معدن

 

نوع پوکه / دانه بندی – میلیمتر معادن / نوع کیفیت قیمت  / متر مکعب / تن
ماسه پوکه / ۰-۳  پودری درجه دو / دیرکلو ۴۰۰۰ تومان
ماسه پوکه  / ۰-۵  پودری درجه یک / احمد آباد ۶۰۰۰ تومان
عدسی   / ۳-۸   دانه ریز درجه دو  / دیرکلو – غرب ۱۵۰۰۰ تومان
عدسی / ۵-۱۰ درجه یک  / احمد آباد ۱۸۰۰۰ تومان
کله مورچه ای . نخودی / ۳-۱۲ درجه یک / رجبی . احمد آباد ۱۸۰۰۰ تومان
فندوقی / ۸-۱۶  (نخودی ) درجه دو  / دیرکلو ۱۰۰۰۰ تومان
فندوقی / ۱۰-۲۰ درجه یک  / احمد آباد ۱۲۰۰۰ تومان
بادامی / ۱۰-۳۰ درجه دو / دیرکلو ۷۰۰۰ تومان
بادامی / ۱۴-۲۶ درجه یک / احمد آباد ۱۰۰۰۰ تومان
مخلوط / ۰-۲۵ درجه یک ۱۰۰۰۰ تومان
پرتقالی ۴۰-۱۰۰ د رجه یک ۱۰۰۰۰ تومان
سنگ آبنما /  نیم تا یک متر درجه یک ۱۰۰۰۰ تومان

باری که از معدن توسط کامیونهای تریلی – جفت بارگیری میشود کرایه حمل متفاوتی تا مقصد دارد .

لیست قیمت پوکه معدنی در انبار قروه 

نوع پوکه معدنی

 

قیمت پوکه معدنی درجه۱   قیمت پوکه معدنی درجه ۲   واحد اندازه گیری

 

کاربرد

 

وزن  مخصوص هرمتر مکعب
 پوکه بادامی تومان ۱۴۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰    متر مکعب شیب بندی بام ساختمان ۵۵۰ کیلو
پوکه عدسی  نخودی تومان ۲۲۰۰۰ تومان ۱۸۰۰۰ متر مکعب تولید بلوک و قطعات بتنی  ۶۰۰ کیلو
 پوکه فندقی تومان ۱۶۰۰۰ تومان ۱۴۰۰۰ متر مکعب  کفسازی و….  ۵۵۰ کبلو
پوکه ماسه تومان ۱۳۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰ تن تولید بلوک و مخلوط ۸۰۰ کیلو
پوکه مخلوط تومان ۱۲۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰ متر مکعب دانه های پرکننده .زهکش  ۶۰۰ کیلو
 سنگ لاشه پوکه تومان ۱۵۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰ متر مکعب آبشار مصنوعی . صخره ۵۰۰ کیلو
سنگ پا تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ گونی مصرف درمانی  ۱۵ کیلو

نوع کیفیت پوکه معدنی . وزن مخصوص و دانه بندی آن درجات ۱ و۲ را از هم جدا میسازد .

 

(پوکه سیاه )

قیمت پوکه قروه در انبار تهران

 

نوع پوکه  / قیمت در هر متر مکعب      کرایه حمل داخل شهر تهران
بادامی ۲۹۰۰۰ تومان –    (به روز)
فندوقی – نخودی ۳۱۰۰۰ تومان –    (به روز)
مخلوط ۳۰۰۰۰ تومان –    (به روز)

بارگیری انبار تهران شبانه روزی میباشد  . و تمام نقاط تهران با کامیونت ها ( نیسان . خاور . بادسان ) پوشش داده میشود . فروش انبار تهران از یک متر به بالا 

 

 

 

( پوکه سفید )

قیمت پوکه معدنی تبریز در انبار تهران

 

نوع پوکه  / قیمت در هر متر مکعب      کرایه حمل داخل شهر تهران
مخلوط ۲۸۰۰۰ تومان
فندوقی – نخودی ۳۲۰۰۰ تومان
پودری ۳۱۰۰۰ تومان

بارگیری انبار تهران شبانه روزی میباشد  . و تمام نقاط تهران با کامیونت ها ( نیسان . خاور . بادسان ) پوشش داده میشود . فروش انبار تهران از یک متر به بالا 

 

در صورت سفارش پوکه معدنی تبریز مستقیم از معدن با کامیونهای تریلی – جفت تا مقصد خریدار حمل میشود

 

 

قیمت پوکه قروه بسته بندی شده در قالب کیسه های ۴۰ کیلویی

 

قیمت پوکه معدنی بادامی قروه در کیسه های ۴۰ کیلویی ۲۰۰۰ تومان

 

قیمت پوکه معدنی فندوقی قروه در کیسه های ۴۰ کیلویی ۲۲۰۰ تومان

 

قیمت پوکه معدنی عدسی قروه در کیسه های ۴۰ کیلویی ۲۶۰۰ تومان

 

قیمت پوکه معدنی ماسه ای قروه در کیسه های ۴۰ کیلویی ۱۸۰۰ تومان

 

 

قیمت کیسه های ۷۰۰ کیلویی و یک تنی  

 

 

قیمت پوکه معدنی قروه انواع دانه بندی ( ماسه – عدسی – فندوقی – بادامی )  در کیسه های جامپو  قیمت پوکه به  صورت تنی محاسبه و هزینه های خرید کیسه . بارگیری . پرکردن با قیمت پوکه جمع میشود .

You may also like...