قیمت پوکه در سال ۹۸ و نرخ جدید

قیمت پوکه در سال 98 و نرخ جدیدReviewed by admin on Apr 18Rating: 5.0قیمت پوکه در سال 98 و نرخ جدیدبه منظور اطلاع از جدیدترین نرخ قیمت پوکه در سال 98 با سایت ما همراه شوید تا بتوانید از آخرین تغییرات مطلع گردید.

به منظور اطلاع از جدیدترین نرخ قیمت پوکه در سال ۹۸ با سایت ما همراه شوید تا بتوانید از آخرین تغییرات مطلع گردید.

قیمت پوکه

قیمت پوکه
قیمت پوکه بادامی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه بادامی درجه یک : وزن هر متر مکعب ۵۰۰ کیلوگرم
سایز ۳۰-۲۰ قیمت هر متر ۳۵۰۰۰ تومان
پوکه بادامی درجه دو: وزن هر متر مکعب ۷۰۰ کیلوگرم
سایز ۳۰-۲۰ قیمت هر متر ۲۸۰۰۰ تومان
پوکه بادامی درجه سه: وزن هرمتر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۳۰-۲۰ قیمت هر متر ۲۵۰۰۰

قیمت پوکه فندوقی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه فندوقی درجه یک : وزن هر متر مکعب ۵۰۰ کیلوگرم
سایز ۲۰-۱۰ قیمت هر متر ۴۳۰۰۰ تومان
پوکه فندوقی درجه دو: وزن هر متر مکعب ۷۰۰ کیلوگرم
سایز ۲۰-۱۰ قیمت هر متر ۴۰۰۰۰ تومان
پوکه فندوقی درجه سه:وزن هرمتر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۲۰-۱۰ قیمت هر متر ۳۸۰۰۰

قیمت پوکه نخودی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه نخودی درجه یک : وزن هر متر مکعب ۵۰۰ کیلوگرم
سایز ۱۰-۵ قیمت هر متر ۴۳۰۰۰ تومان
پوکه نخودی درجه دو: وزن هر متر مکعب ۷۰۰ کیلوگرم
سایز ۱۰-۵ قیمت هر متر ۴۰۰۰۰ تومان
پوکه نخودی درجه سه:وزن هرمتر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۱۰-۵ قیمت هر متر ۳۸۰۰۰

قیمت پوکه عدسی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه عدسی درجه یک : وزن هر متر مکعب ۵۰۰ کیلوگرم
سایز ۶-۳ قیمت هر متر ۴۳۰۰۰ تومان
پوکه عدسی درجه دو: وزن هر متر مکعب ۷۰۰ کیلوگرم
سایز ۶-۳ قیمت هر متر ۴۰۰۰۰ تومان
پوکه عدسی درجه سه: وزن هرمتر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۶-۳ قیمت هر متر ۳۸۰۰۰

قیمت پوکه نخودی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه معدنی ماسه ای درجه یک : وزن هر متر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۵-۰ قیمت هر متر ۳۰۰۰۰ تومان
پوکه ماسه ای درجه دو: وزن هر متر مکعب ۹۵۰ کیلوگرم
سایز ۵-۰ قیمت هر متر ۲۵۰۰۰ تومان
پوکه ماسه ای درجه سه: وزن هرمتر مکعب ۱۱۰۰ کیلوگرم
سایز ۵-۰ قیمت هر متر ۲۰۰۰۰

قیمت پوکه نخودی قروه سنندج در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد:

پوکه سنگ ابنما درجه یک : وزن هر متر مکعب ۵۰۰ کیلوگرم
سایز ۵۰۰ -۲۰۰ قیمت هر متر ۳۵۰۰۰ تومان
پوکه سنگ ابنما درجه دو: وزن هر متر مکعب ۷۰۰ کیلوگرم
سایز ۵۰۰-۲۰۰ قیمت هر متر ۲۸۰۰۰ تومان
پوکه نخودی درجه سه:وزن هرمتر مکعب ۸۰۰ کیلوگرم
سایز ۵۰۰-۲۰۰ قیمت هر متر ۲۵۰۰۰

برای سفارش و استعلام دقیق قیمت پوکه. باشماره زیر تماس بگیرید.
مهندس فلاح : ۰۹۱۸۳۱۰۷۳۰۰

You may also like...

09148525185